เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

เกิดขึ้นแล้ว ครูอาจารย์เตือน!! ภัยพิบัติ เลื่อนไม่ได้แล้ว คนแบบไหนที่จะรอดไปยุคต่อไป

มิคสัญญี สงครามล้างโลก ก่อนเข้ายุคพระศรีอาริย์ ผู้คนจะหลงผิด ทำร้ายกันเอง #เทวดาฝากมาบอก #ใกล้วัดไหนไปวัดนั้น #เปิด7เจ้ากรรมนายเวร ล่วงเกินเกจิดังพระ4รูป #คำเตือน จากพญายมราช ผู้นำสาส์นจาก นรก-สวรรค์ #พญายมฝากมาบอก ถ้าไม่อยากตกนรก ให้จดจำ4อย่างนี้ให้ได้ #พญายมฝากมาบอก...

Loading...